TURVALLISUUS-JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


TURVALLISUUSSYISTÄ TERÄKSELLÄ AMPUMINEN KIELLETTY, KIMMOKEVAARA!

 

HUOM! Kulku ilma-aseradalle

Talvella ja liukkaalla kelillä on suotavaa käyttää toista kulkureittiä radalle. Toinen reitti kulkee ulkona olevan avainboxin vieressä olevasta ovesta. Boxissa on avaimet ulkooveen ja kellarin oviin. Kulkemaan pääsee rappusia tai hissillä. Kysy neuvoa muilta. Kulkeminen liuskaa pitkin on jokaisen omalla vastuulla. 

 

t. sihteeri

ILMA-ASERADAN TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

1. Ilmoittaudu valvojalle ja maksa ratamaksu ennen ammuntaa.

2. Esitä aseesi valvojalle ennen ammuntaa. Radalla saa käyttää vain urheiluammuntaan  soveltuvia ilma-aseita. Mitään muita aseita ei saa tuoda radalle.

3. Käytä vain sallittuja panoksia, max. 4.5 mm/ .177 cal. Teräväkärkisiä luoteja ei saa käyttää.

4. Ampumaradalla liikuttaessa aseet on pidettävä lataamattomina. Jos ase ei ole kuljetuslaatikossa, on aseen lukon tai ilma-aseen latausaukon oltava auki.

5. Ampumaharjoituksissa ja kilpailuissa on valvojan määräyksiä ehdottomasti noudatettava.

6. Odota että valvoja antaa luvan aloittaa ampumisen.

7. Aseen piippu saa osoittaa vain taulujen suuntaan.

8. Toisen aseeseen tai ampumatarvikkeisiin ei saa koskea ilman lupaa.

9. Seiso ampujien takana n. 2 metrin päässä, jos et ohjaa, avusta tai ammu. Älä häiritse ammuntavuorossa olevia.

10. Älä koskaan, missään, millään aseella osoita toista ihmistä.

11. Käsittele kaikkia aseita varovasti, aivan kuin ne olisivat ladattuja.

12. Varmista, että ammut tauluun, jonka takana on asianmukainen turvallinen suojarakennelma.

13. Säilytä aseet aina lukitussa tilassa ja patruunat erillään.

14. Käytä ampuessasi kuulosuojaimia ja suojalaseja.

15. Ilma-aseradalle ei saa tulla päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisina

16. Vaara-alueella eli ampumapöydän ja taululaitteiden takana olevan seinän välisellä alueella ei saa liikkua ammunnan aikana.

17. Tuli Seis –komennolla ammunta ja tähtääminen on lopetettava välittömästi, latausaukko avattava ja ase laitettava pöydälle. Ammunnan saa aloittaa vasta kun valvoja on antanut siihen luvan.

18. Varmista aina harjoituksen jälkeen, että ase ei ole ladattu ja siivoa jälkesi.

 

KYSY TARVITTAESSA NEUVOJA JOS OLET EPÄVÄRMA TOIMINTATAVOISTA!