50m kivääri

50m kiväärissä on kaksi kilpailulajia: makuukilpailu ja kolmiasentoinen kilpailu. Miehet ja pojat ampuvat kolmiasentoisen kilpailussa 3×40 laukausta, naiset ja tytöt 3×20 laukausta. Makuukilpailun laukausmäärä on 60, joka on sama kaikille.

Kolmiasentoinen kilpailu on miehillä ja naisilla olympia-, MM- ja EM-laji. Makuuasentokilpailu on naisilla EM- ja MM-laji, mutta miehillä myös olympialaji.

Ampumamatka: 50 metriä.

Ase: Pienoiskivääri, jonka paino ei saa ylittää miehillä 8 kg ja naisilla 6,5 kg.

Patruunat: Reunasytytteinen Long Rifle -patruuna, joka on tehty lyijystä tai samanlaisesta muusta pehmeästä materiaalista. Kaliiperi on .22 LR. eli 5,6 millimetriä.

Taulut: Pienoiskivääritaulussa kympin halkaisija on 10,4 mm.

Ampuma-asento:
– Kolmiasentoisessa kilpailussa ampuma-asentoja on kolme: polvi, makuu ja pysty. Polvi- ja makuuasento ammutaan hihnatuelta. Pystyasento ammutaan ”vapaalta kädeltä” ja seisten ilman tukea.
– 60 laukauksen kilpailussa ampuma-asento on makuulta, joka ammutaan hihnatuelta.

Ampumaohjelma:
– Miesten ja poikien 3×40 laukauksen kilpailussa ammutaan yhteensä 120 kilpalaukausta seuraavassa järjestyksessä: 40 ls polvelta, 40 ls makuulta ja 40 ls pystystä. Aikaa on yhteensä 2 h 45 min. Asentojen välillä ei ole taukoja.
– Naisten ja tyttöjen 3×20 laukauksen kilpailussa ammutaan yhteensä 60 kilpalaukausta seuraavassa järjestyksessä: 20 ls polvelta, 20 ls makuulta ja 20 ls pystystä. Aikaa on yhteensä 1 h 45 min. Asentojen välillä ei ole taukoja.
– 60 laukauksen makuukilpailussa ampuma-aika on 50 minuuttia kaikissa sarjoissa.

Kaikissa lajeissa valmistautumis- ja koelaukausaikaa on 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

Kolmiasentoisessa kilpailussa pisteet lasketaan kokonaisluvuilla, mutta makuukilpailussa kymmenyksillä, jolloin suurin mahdollinen laukauksen arvo on 10,9.

Finaali:

Kolmiasentoisen kilpailun loppukilpailu

Urheilijat aloittavat finaalin nollatuloksesta, eli peruskilpailun tulos ei vaikuta enää finaaliin. Finaalit koostuvat 15 kilpailulaukauksesta jokaisesta asennosta, polvi, makuu ja pysty ammuttuna tässä järjestyksessä. Finaali alkaa 3×5 laukauksella polvelta. Ampuma-aika on 200 sekuntia sarjaa kohden. Tämän jälkeen on seitsemän minuutin asennonvaihto- ja koelaukausaika. Finalistit ampuvat 3×5 laukausta makuulta. Ampuma-aika on 150 sekuntia sarjaa kohden. Tätä seuraa yhdeksän minuutin asennonvaihto ja koelaukausaika. Finalistit ampuvat 2×5 laukausta pystystä. Ampuma-aikaa on 250 sekuntia sarjaa kohden. Kaksi huonoimmaksi rankattua finalistia karsiutuu 10 (2×5) pystylaukauksen jälkeen. Finaali jatkuu viidellä yksittäislaukauksella, joihin on aikaa 50 sekuntia laukausta kohden. Huonoimmaksi rankattu urheilija kokonaistuloksen perusteella karsiutuu jokaisen laukauksen jälkeen, kunnes kaksi urheilijaa jää ampumaan viimeisen laukauksen ja kultamitalin voittaja ratkeaa. Finaalissa ammutaan kaikkiaan 45 laukausta.

Makuukilpailun loppukilpailu (miehet ja pojat)

Urheilijat aloittavat finaalin nollatuloksesta, eli peruskilpailun tulos ei vaikuta enää finaaliin. Finaalit koostuvat kahdesta kolmen kilpalaukauksen sarjasta, kummankin ampuma-aika on 100 sekuntia. Tätä seuraa neljätoista yksittäistä kilpalaukausta, joiden ampuma-aika on 30 sekuntia laukausta kohden. Alimman kokonaistuloksen ampunut urheilija karsiutuu kahdeksannen laukauksen jälkeen ja tätä jatkuu aina kahden laukauksen jälkeen, kunnes kulta- ja hopeamitali on ratkennut. Yhteensä ammutaan kaksikymmentä finaalilaukausta. Finaalissa pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella.

Naisten ja tyttöjen 60 laukauksen makuukilpailu ei ole olympialaji, siksi naisten ja tyttöjen sarjoissa ei järjestetä finaalia.

Tasatulos:
– Peruskilpailussa tasatulos ratkaistaan seuraavasti: ensimmäisenä ratkaisee sisäkymppien määrä ja sitten viimeisen kymmenen laukauksen sarjan korkein pistemäärä edeten kymmenen laukauksen sarjoissa alkua kohti, kunnes tasatulos on ratkennut. Jos sisäkymppien määrä ja sarjat ovat identtiset, ratkaisee kymppien, yhdeksikköjen kahdeksikkojen ja niin edelleen määrä.
– Kahdeksan parhaan eli finalistien sijoitukset ratkaistaan mahdollisten tasatulosten jälkeen yksittäisin lisälaukauksin, kunnes ero syntyy.

Kansallinen kilpailutoiminta

SAL:n alaisissa kilpailuissa on käytössä eri ikäkausisarjat ja niihin sovelletut laukausmäärät. Pahvitauluun ammuttaessa makuukilpailunkin tulokset lasketaan kokonaisluvuilla, eli yksittäisen laukauksen suurin mahdollinen osuma-arvo on 10.