TURVALLISUUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Haulikkoradan järjestyssäännöt

   

1. Tervetuloa Raahen Ampujien ylläpitämälle haulikkoradalle 

2. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriöitä.

3.Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtii ensisijaisesti radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4.Ampumaradalla saavat harrastaa urheiluammuntaa Raahen Ampujien jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radan pitäjä on antanut tai antaa luvan.

5. Noudata annettuja harjoitusaikoja, omien heittimien tuonti radalle on kielletty.

6. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.

7. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty, jonka aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan.

8. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla ja rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna tai mahdollisuuksien mukaan kuljetuskoteloon sijoitettuna.

9. Ampumapaikalla on ase pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan.

10. Asetta ei saa käsitellä eikä pitää ladattuna, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

11. Radan teknillisiä laitteita on lupa asentaa, muuntaa tai huoltaa vain niillä henkilöillä, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.

12. Yleisö, joka seuraa kilpailuja tai harjoituksia rata-alueella voi liikkua esteettä yleisölle varatuilla alueilla ja paikoilla. Ratojen vaara-alueille meneminen on kaikilta kielletty, jollei siihen ole annettu erityistä lupaa.

13. Kuulonsuojaaminen on suositeltavaa ja jokaisen terveyden kannalta välttämätöntä

14. Ampujan suositellaan käyttävän suojalaseja ammunnan aikana

15. Asiattomien oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN