TURVALLISUUS-JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


1. Rata on tarkoitettu Raahen Ampujat ry:n jäsenten käyttöön. Pidä todistus jäsenyydestä mukanasi samoin aseluvat. Muille käyttäjille käyttöoikeuden myöntää seuran puheenjohtaja tai luotijaoston vetäjä. Radan käyttöoikeus voidaan tarkastaa milloin vain.

2. Radalla saa ampua vain 22 kaliberisilla aseilla. ( Ei haulikolla).

Pistooliammunta suoritetaan pistooliradalla. Pistooliradalla saa ampua vain pistoolilla.

3. Maalitaulut on asetettava niille tehtyihin kiinnityslaitteisiin, taulut saa kiinnitettyä ampumakatoksesta löytyvillä rautalangasta taivutetuilla U: muotoisilla koukuilla. Huomaa, että kääntyvät taulut on tarkoitettu vain 22 kaliberisille aseille. Isommilla aseilla ampuminen on sallittu vain valvottuina harjoitusaikoina.

Esim. 9mm aseilla saa ampua pistooliradan paikoissa 1-10. Viimeiset paikat 11-20 ovat vain pienoispistooli käyttöön. Isommilla aseilla voi myös ampua pistoolikatoksen vasemmalla puolella olevalla alueella. Siinä on 5 paikkainen siirrettävä tauluteline. 


Maalitaulujen asettelu välimaastoon on ehdottomasti kielletty

kimmokevaaran vuoksi.


4. Radalla ei saa ampua vinosti ampumasuuntaan nähden (esim. paikalta 1 tauluun 10). Ratalaitteisiin tahallisesti ammuttu laukaus on kielletty.Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan. Ampuessasi muista takarajat.

5. Aseen kanssa liikuttaessa rata-alueella, pidetään lukot avattuna ja lippaat tyhjänä tai ase sijoitettuna suojakoteloon.

6. Jos ampujia on enemmän kuin yksi toimii yksi ammuntojen johtajana ja vastaa turvallisuudesta sekä sääntöjen noudattamisesta.

7. Ammuntojen ajaksi punainen varoituslippu on laitettava salkoon.

8. Käsittele asetta aina kuin se olisi ladattu. Lataa aseesi vasta, kun aiot ampua ja vain ampumapaikalla. Ampumapaikalla pidä ase aina suunnattuna tauluille. Älä käsittele asettasi, kun joku on ampumapaikan etupuolella tai maalialueella.

9. Huomioi muut radan käyttäjät. Practical radalla harjoiteltaessa, normaalia ampumakatosta ei saa käyttää muuhun ampumatoimintaan.

10. Onnettomuuden sattuessa ensiapulaukku on ratakaapissa.


VAKAVAN ONNETTOMUUDEN SATTUESSA ON APUA HÄLYTETTÄVÄ NUMEROSTA 112.


11. Lopetettuasi ammunnan, laita ampuma-alustat paikoilleen. Kerää hylsyt hylsynkeräysastiaan, jos et ota niitä mukaasi.

12. Kerää roskat ja tyhjät patruunalaatikot roska-astiaan. Ota taulut pois. Käytetyt taulut on aina paikattava ja tarvittaessa liimattava uudet keskiöt. uusia tauluja käytetään vain kilpiluissa.

13. Jos havaitset ratalaitteiden rikkoutuneen tai muita epäkohtia, ilmoita niistä

ampumaradan hoitajalle  Simo Maijala p. 040 5034155


Kaikki radan käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan ampumaradan sääntöjä.

Kaikilla radalla ampuvilla tulee olla voimassa metsästyskortti tai ampumaharrastus

vakuutus. Henkilöitä, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, voi Raahen Ampujat Ry:n hallitus kieltää radan käytön.