2024

Päästiin aloittamaan työt uudella radalla. Practical radan suojavallit alkavat muotoutua, rakennuksia siirretään vanhalta radalta viikolla 21. Sähkökaapelia aletaan kaivamaan maahan viikolla 22.

Compakradat 1 ja 2 sekä tie saavat lisää sepeliä.